Dee打啤啤熊賀MV百萬點擊

2022年03月05日03:00
阿Dee與謝安琪共用一條頸巾。

【星島日報報道】

  (星島日報報道)組合ERROR推出新歌《愛情值日生》多天,前晚MV的網上點擊終破百萬,成員阿Dee(何啟華)在社交網貼出MV拍攝中與巨形熊公仔打架的短片,並開心分享MV破百萬點擊的心情,他指出,雖然今次MV去唔到「熱門第一位」,不過,能夠完成這個「集體創作」更重要,他說:「曾經有位前輩同我分享過『創作呢家野,你能夠呈現到你腦海里嘅七成畫面,已經相當成功。』今次呢個作品,我覺得唔止七成,所以我喺度代表ERROR再一次多謝幕後每一位,嗰晚拍足廿幾粒鐘!辛苦了!江湖見!同路人!」

阿Dee又解釋為何要同啤啤熊打交,但最後又沒有收錄在MV內,他說:「只因整個MV結構,導演想玩得再癲啲,不過剪完出嚟好似唔太啱用,創作係咁㗎啦,試咗先囉,唔試唔知身體好吖嘛!」而MV中有謝安琪與張繼聰夫婦參與演出,所以張氏夫婦也先後送上恭賀。

視頻精選
更多新聞